Iar trebuie să fac ceva ce nu mai voiam a face, anume să scriu ceva în limba strămoșească, inteligibil doar pentru bizonul național. Ce să fac, blestemul de a mă fi născut în România mă urmărește până în mormânt.

§1. Context, caz, nervi

Noua ciumă a lui Caragea ot Wuhan, cauzată inițial de imbecilitatea lăcomiei capitaliste de a fabrica totul în China sau primprejurul acesteia, având drept una din consecințe faptul că peste 15 milioane de chinezi intră în Europa în fiecare an doar în scop turistic, bașca naiba știe câți în scop de afaceri, ca să nu mai vorbim de cele aproape 2 milioane de europeni care merg anual în China, din care aproape jumătate „pentru business, frățică”, și perpetuată de cretinitatea (culmea, cuvântul nu e în nici un dicționar) reprezentanților speciei Homo sapiens sapiens, incapabili să discute sau să râdă fără să-și scuipe unul în gura altuia, și apoi și mai incapabili să se abțină de a mai face câte două concedii și cinci city breaks pe an în șapte țări străine, m-a făcut să nu mă pot întoarce în patrie (ce cuvânt de căcat, și ce căcat de cuvânt) vreo 18 luni, ceea ce, adăugate la cele peste 12 luni de lipsă, fac peste 30 de luni de nevizitare a țării.

Fiind eu atât de rupt fizic de mirobolantul spațiu carpato-danubiano-pontic, populat de șobolani mai mari și mai dăunători decât cei din Sectorul 1, eram în necunoștință de cauză cu privire la regimul de trecere a frontierei Republicii Unionist-Europene România cu bani peșin. Drept e că nici nu umblu cu mult cash pe mine, dar ziceam. Există ipoteza ieșirii din țară cu mai mulți lei (nu RONi, imbecililor, ci lei, căci nu ziceți USeDei, ci dolari!), căci, iaca, au rămas necheltuiți, pentru a se reîntoarce omul data viitoare fără nevoia de a-i mai schimba înapoi din euro.

Și iaca ce mi se spune, că toate aeroporturile Daciei zic așa cum scrie aici pe site la… Băneasa (mai există chestia asta?):

Lista bunurilor ce trebuie declarate

(Conform Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României HG 626/1997)

· Sumele în lei ce depăşesc valoarea a 1000 EURO;
· Sumele în valută ce depăşesc 10.000 EURO sau echivalentul în altă valută;
· Armele, muniţiile, materiile explozive, radioactive şi nucleare;
· Stupefiantele (drogurile), substanţele chimice esenţiale şi cele toxice;
· Obiectele din metale preţioase care depăşesc uzul personal;
· Băuturile alcoolice care depăşesc cantitatea de 2 litri;
· Ţigaretele care depăşesc cantitatea de 200 bucăţi;
· Orice bun cu valoare de peste 100 EURO (telefoane mobile, camere video, etc.) pentru ca pasagerii români să beneficieze de scutire la plata taxelor vamale la reîntoarcerea în ţară.

Urmează un link la www.customs.ro, fără a specifica o pagină anume. Mno, pule de români, ce să zic.

Să trecem cu vederea ultima linie, în care nu se specifică nimic cu privire la telefonul mobil, laptop-ul, etc., de uz personal, aparate pe care orice om le poartă asupra sa, și care, strict după acest text, ar trebui declarate, ceea ce nu se întâmplă niciodată. Iarăși, românii și rigoarea.

Dar de unde vine, frate, limita de 1000 de euro în lei? A înviat Nicolae Ceaușescu, sau cum?

Ca să fim chițibușari, și limita de 10.000 de euro este abuzivă, și să vă explic de ce:

Așadar, limitele de „numerar însoțit” impuse la ieșirea din, sau intrarea în România către sau din altă țară UE nu sunt impuse de „Coana Europă” (așa debilă și cretină cum este ea), ci de ceaușismul românesc!

Hai să nu ocolim frământările românilor din acest thread in Forumul Softpedia din 2017, din care aflăm:

 • că unul se întreabă dacă trebuie să declare 15.000 de euro;
 • că i se răspunde că da, indicând și documentul justificativ acceptat, anume documentul bancar (de retragere la ghișeu, probabil);
 • că unii bat câmpii;
 • că totuși alții protestează, indicând faptul că limita de 10.000 de euro se referă la ieșirile din UE, nu din România către Germania;
 • că se poate insista în prostie, citând acte normative din 2005, de pe vremea când România nu se afla în UE, abrogate între timp;
 • de abrogarea HG 626/1997 ocazionată de aderarea la UE se mai vorbește pe Softpedia și aici;
 • Am sunat, am vorbit și mi s-a spus că nu trebuie să îi declar în România deoarece este în U.E.” (triumful rațiunii);
 • și că pe situl DGV, pagina CĂLĂTORI 09 Introducerea și scoaterea de pe un teritoriu UE a sumelor în lei și valută se referă doar la frontiera UE, nu la frontierele interne dintre țările UE, cum zicea, și mai devreme!

Dar atunci la ce se referă afișele din aeroporturi, și cum sunt instruiți vameșii și milițienii de frontieră? Corect, conform legii, sau conform afișului berc, din care reiese că nu ar conta încotro pleci sau dincotro vii?

Mai ales că pagina DGV nu specifică limita de lei echivalent 1.000 euro, ci doar limita de 10.000 de euro: „Persoanele fizice pot introduce sau scoate în/din Uniunea Europeană instrumente de plată în valută şi în monedă naţională (leu) sub formă de numerar, fiind obligate să declare, în scris, autorităţii vamale române instrumentele de plată sub formă de numerar aflate asupra lor, care sunt egale sau depăşesc echivalentul a 10.000 euro/persoană.”

Problema e un pic mai complicată: faptul că suntem în UE nu înseamnă că nu mai există deloc vamă pentru circulația intracomunitară, căci produsele accizabile, de pildă, au un regim controlat, și în genere importatorii și exportatorii trebuie să aibă acest statut și pentru comerțul intern UE, ca și un număr de TVA european. (Nu mi-e clar la ce mai servește UE în acest caz, și ce fel de uniune mai este ea; ce, între Alabama și Nebraska există controale vamale?)

Totuși, cu privire la limitarea sumelor în lei la valoarea de 1.000 de euro nu se spune nimic pe www.customs.ro, în ciuda mențiunii retardaților de la aeroporturi!

De remarcat incompetența Vămii române: în pagina de mai sus se citează ca temei legal „Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate”, or acest Regulament 1889/2005 a fost abrogat și înlocuit de Regulamentul 1672/2018, nu completat de acesta! Bun, dar se citează și „H.G. 707/2006 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările si completările ulterioare.

Să mai investigăm, și să examinăm mai întâi sus-numitul (de aeroport) REGULAMENT din 6 octombrie 1997 de aplicare a Codului vamal al României (nu e HG 626/1997, bre, aia doar aprobă acest regulament, sub semnăturile glorioșilor Ciorbea, Gorcea, Popescu-Tăriceanu și, cu voia dumneavoastră ultimul pe listă, Nini Săpunaruuu!).

Pardon, nu-l mai studiem, căci acesta a fost abrogat de H.G. nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, care la rândul său a fost abrogată de H.G. nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cea menționată de DGV, dar despre care aeroporturile nu au aflat!

Să citim atunci HOTĂRÂREA nr. 707 din 7 iunie 2006 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, actualizată până la data de 22 septembrie 2014, căci actualizări mai noi nu există:

Alin. (2) al art. 156 a fost modificat de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.
(3) Numerarul prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, se declară în toate cazurile în scris autorităţii vamale, conform prevederilor acestui regulament. Modelul formularului de declaraţie, precum şi instrucţiunile de completare şi utilizare a acestuia se stabilesc de Autoritatea Naţională a Vămilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ne rezervăm dreptul de a observa că 1889/2005 a fost înlocuit de 1672/2018 (aka 2018/1672), da? Și că e vorba de intrarea și ieșirea din Comunitate, pre numele său Uniune, da?

§2. Punto e da capo

Nu am găsit nici o normă legală care să prevadă limita mișcărilor de lei numerar în valoare de 1.000 de euro! Cu toate acestea, nimeni nu împiedică pizdicolele să scrie, în noiembrie 2020, postări gen Cu câţi bani poţi trece la aeroport fără să încalci legile, în care să afirme cu seninătate:

Pentru plecarea din România lucrurile sunt foarte simple şi stabilite prin Hotărâre de Guvern în regulamentul de aplicare al (sic!) Codului Vamal al României. Astfel, dacă ai la tine lei în valoare mai mare de 1.000 de euro eşti nevoit să declari aceşti bani. Declaraţie trebuie să dai şi dacă ai valută în valoare egală sau mai mare de 10.000 de euro, indiferent de moneda în care sunt banii, dacă te deplasezi într-o ţară membră a Uniunii Europene sau vrei să intri sau să ieşi de pe teritoriul UE. 

Futu-ți morții mă-tii, cucoană, unde ai văzut tu asta scris în lege, în speță în regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, fă? Repet, abuzul de la frontierele aeriene ale României, dacă există și se aplică cele spuse, include două aspecte:

 • Limita de 1.000 de euro în lei.
 • Aplicarea limitei de 10.000 de euro și pentru deplasările intracomunitare.

Când toate pizdele și toate pulele se iau după un afiș dintr-un aeroport sau de pe un site, dar nu caută în actul normativ citat, se obține ce s-a obținut: o țară de căcat și un căcat de țară. Citiți Regulamentul de aplicare a Codului Vamal, eventual în forma tipăribilă, și dacă găsiți ce zic ăștia, îmi mănânc pisica! Iote și CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (Legea nr. 86/2006), în forma consolidată (actualizat până la 23 aprilie 2021), de asemenea și pe o singură pagină.

§3. Bâiguieli

Ce se mai găsește pe site la DGV:

CĂLĂTORI 13 Reglementări (nimic nou)

CĂLĂTORI 14 Întrebări frecvente

3) Ce sume de bani sunt obligatoriu de declarat la autoritătile vamale la intrarea/ieşirea din Comunitate?
Raspuns: Potrivit Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate, numerarul transportat de o persoană fizică ce intră sau iese din Comunitate care depăşeşte valoarea de 10.000 de EURO trebuie declarat obligatoriu la autoritatea vamală.

11) Sunt cetăţean dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi doresc să vin temporar în România, cu calculatorul personal. Ce formalităţi vamale trebuie să fac?
Raspuns: Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, teritoriul vamal al României a devenit parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii Europene, iar pentru mărfurile care au statut unional şi care fac obiectul unor schimburi intracomunitare, nu se mai efectuează control vamal şi nu se mai întocmesc formalităţi vamale.

Asta de la coadă era ca răspuns la ultima bulină din căcatul de text de la aeroport.

Am mai zis să caut la comunisto-securisto-masonul de Isărescu, Stăpânul Lovelelor, gen. La BNR, cum ar veni:

Deci ciuciu.

Mai sunt chestii noi de vara asta de la ANAF, gen ORDINUL nr. 922 din 14 iunie 2021, dar nu au a face cu speța.

Ce e de făcut, tovarăși?

§4. Vineri, pisica, etc.

Fiind vineri 13, este imposibil de obținut informații prin telefon de la:

 • Biroul Vamal Otopeni Călători +4021 204 1514 (sau +4021 204 1533 după DGV)
 • Centrala telefonică a Aeroportului Henri Coandă +4021 201 4000 sau +4021 204 1000, tasta 1, apoi: punctul de frontieră: tasta 3; punctul vamal: tasta 4
 • Poliția de frontieră +4021 9590

Autoritățile sunt în pauză, mai puțin când te caută în geantă că de ce ai două rotițe de cașcaval pe care vrei să le scoți din țară! (Poate că ceara aia seamănă a plastic C-4 la scanare, mai știi?)

Am scris niște mail-uri, poate va binevoi careva, cândva, de luni încolo, la adresele astea:
vamaotopeniaeroport@customs.ro
vamabaneasaaeroport@customs.ro

vamaaradaeroport@customs.ro
vamabacauaeroport@customs.ro
vamabaiamareaeroport@customs.ro
vamaclujaeroport@customs.ro
vamaiasiaeroport@customs.ro
vamasatumareaeroport@customs.ro
vamasibiuaeroport@customs.ro
vamasuceavaaeroport@customs.ro
vamatimisoaraaeroport@customs.ro

Subiectul era „Întrebare privind numerar însoțit intracomunitar”, conținutul de 1836 caractere (367 cuvinte) includea întrebările cheie:

1. Dacă la intrarea/ieșirea din România dinspre/către Germania sau altă țară UE se cere declararea numerarului însoțit de peste 10.000 de euro, care este baza legală?

2. Dacă la intrarea/ieșirea din România dinspre/către Germania sau altă țară UE se cere declararea numerarului însoțit de lei (RON) cu valoare de peste 1.000 euro, care este baza legală?

Pentru ambele cazuri, v-aș ruga să precizați nu doar actul normativ, ci și articolul, dacă e vorba de un document foarte complex.

Revin dacă am cu ce.

Actualizare n°1: Vama Otopeni e vie!

S-au făcut că plouă în privința sumelor în lei, așa că am insistat. Au răspuns din nou:

Cinste lor, dar rămâne un mister atât precizarea de pe situl Aeroportului Băneasa cu privire la leii în limita valorii de 1.000 de euro (baza legală?!), cât și aberațiile de pe blogurile precum cel al pizdulicii anterior citate.

Actualizare n°2: Unii scriu mail-uri duminica

Actualizare n°3: Au urmat…

Băimărenii au trimis trei atașamente și nici un cuvânt! Inutile toate:

 • LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002 (actualizată) pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism) (actualizată până la data de 1 aprilie 2010)
 • Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate
 • ORDIN nr. 2.028 din 19 septembrie 2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară. Data intrării în vigoare: 12 octombrie 2012

Ilar este faptul că ultimul ordin este caduc, căci din 3 iunie 2021 s-au schimbat formularele! (Profesioniști, ca tot românul…)